search:

List of books (Back to work)

1

R.R. Ganzevoort, Levensverhalen. Een verkenning in hermeneutisch crisispastoraat. [Life Stories. An Exploration in Hermeneutic Crisis Counseling.] `s Gravenhage (The Netherlands): Voorhoeve 1989

2

R.R. Ganzevoort, Mag ik er zijn? Over genade en veroordeling. [Allowed to Exist? On Grace and Condemnation.] Kampen: Kok-Voorhoeve 1990

3

R.R. Ganzevoort, Een cruciaal moment. Functie en verandering van geloof in een crisis. [A Crucial Moment. Function and Change of Faith in Crisis.] Zoetermeer: Boekencentrum 1994

4

R.R. Ganzevoort, Omgaan met verlies. Pastorale vragen rond crisis en geloof. [Coping with Loss. Pastoral Issues Concerning Crisis and Faith.] Kampen: Kok-Voorhoeve 1996 

5

R.R. Ganzevoort, De rol van het bidden. [Prayer roles.] Zoetermeer: Boekencentrum 1997

6

R.R. Ganzevoort (ed.) De praxis als verhaal. Narrativiteit en Praktische Theologie. [Praxis as Story. Narrative and Practical Theology. Kampen: Kok 1998

7

R.R. Ganzevoort & A.L. Veerman, Geschonden lichaam. Pastorale gids voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel geweld. [Violated Body. Pastoral Guide for Congregations Confronted with Sexual Violence.] Zoetermeer: Boekencentrum 2000

8

R.R. Ganzevoort, Reconstructies. Praktisch-theologisch onderzoek naar de verhalen van mannen over seksueel geweld en geloof [Reconstructions. Practical theological inquiry into the stories of men about sexual abuse and religion] Kampen: Kok 2001

9

De Lange, F., Ganzevoort, R.R., Jonkers, J.B.G. & Werkman, L.A., Profeten van de ronde tafel. Een onderzoek naar de kerk als morele gemeenschap [Round-table prophets. An inquiry into the church as a moral community]. Kampen, Kok 2002 

10

R.R. Ganzevoort & S. Fazakas (eds.), Amt und Professionalität. Ministeriality and Professionality. Papers of a Working Conference. Debrecen: DRHE / Kampen: THUK 2003

11

R.R.Ganzevoort & H.K. Heyen (eds.), Weal and Woe. Practical Theological explorations of salvation and evil in biography. Münster: Lit 2004

12

S. Fazakas & R.R. Ganzevoort (eds.) Teaching Theology. Kampen: THUK / Debrecen: DRHE 2004

13 Ganzevoort, R.R., De hand van God en andere verhalen. Over veelkleurige vroomheid en botsende beelden [The hand of God and other stories. On multicolour piety and conflicting images]. Zoetermeer: Meinema 2006
14 Ganzevoort, R.R. & Visser, J., Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding . [Care for the story. Background, method and content of pastoral care]. Zoetermeer: Meinema 2007
15

R.R.Ganzevoort & A.C. Mulder (eds.), Weal and Woe II. Empirical  explorations and Theological reflections. Münster: Lit 2008

16 Ganzevoort, R.R., van der Laan, M. & Olsman, E., Adam en Evert. Spanning tussen kerk en homoseksualiteit. Kampen: Ten Have 2010
17 Ganzevoort, R.R., Brouwer, R. & Miller-McLemore, B. (eds.) City of Desires - A Place for God? Practical Theological Perspectives. Münster: LIT 2013
18 Ganzevoort, R.R. et al., Geschonden vertrouwen. Seksueel misbruik in een religieuze context. Tilburg: KSGV 2013
19 Ganzevoort, R.R., Spelen met heilig vuur. Waarom de theologie haar claim op de waarheid moet opgeven. Utrecht: Ten Have, 2013
20 Ganzevoort, R.R., Haardt, M.A.C. de & Scherer-Rath, M. (eds.) Religious Stories we Live by. Narrative Approaches in Theology and Religious Studies. Leiden: Brill 2014
21 Ganzevoort, R.R., Trauma, geweld en religie. [Trauma, violence, and religion] Tilburg: KSGV 2014
22 Sremac, S. & Ganzevoort, R.R. (eds.),  Religious and Sexual Nationalisms. in Central and Eastern Europe.  Gods, Gays, and Governments. Leiden: Brill 2015
23 Ganzevoort, R.R., Raconter pour vivre. Les significations spirituels de nos récits de vie [Narrating for life. The spiritual meanings of our life stories] (Preface de Jean-Guy Nadeau).  Montréal: Novalis 2015
24 Sremac, S. & Ganzevoort, R.R., Trauma i Religia. [Trauma and Religion] Novi Sad: Akademska Knjiga 2016
25 Ganzevoort, R.R. & Marbun, L.T., Adam dan wawan. Ketegangan antara Iman dan Homoseksualitas. [Tensions between faith and homosexuality] Yogyakarta: Gading Publishers 2016
26 Ganzevoort, R.R. & Sremac, S.(eds.),  Lived Religion and the Politics of (in)Tolerance.London: Palgrave, 2017
27 Sremac, S. & Ganzevoort, R.R. (eds.) Trauma and Lived Religion. Transcending the Ordinary. Palgrave-McMillan 2019Copyright © 1989-2019 Prof. Dr. R. Ruard Ganzevoort